top of page

Učíme sa spolu žiť,
učíme sa žiť spolu.

bádanie, skúmanie informácií a tvorba vedomostí

Páči sa mi, že oblasti bádame a veľa vecí si vyskúšame názorne predtým, než sa o nich učíme. Baví ma, že javy najprv pozorujeme a rôznymi kreatívnymi spôsobmi skúmame, než si o nich niečo teoreticky povieme. Takto si omnoho viac zapamätám a aj mimo školy si dokážem spojiť veci, ktoré som na vyučovaní zažil. 

 

Keď sa pomýlim, nie je to nič zlé. Aspoň viem, kde sa potrebujem ešte zlepšiť a pedagóg mi v tom vždy ochotne pomáha. 

Family school Maria Theresia (264).jpg
Family%20school%20Maria%20Theresia%20(70

Princíp vnútornej motivácie

Som motivovaný k učeniu sa cez svoje záľuby. Môžem si vybrať oblasť, ktorá ma zaujme.

Pedagóg mi pomôže vybrať oblasť, ktorú mi odprezentuje spolu s pomôckou.

Takto zisťujem, čo ma baví a kto vlastne som. Robím, čo milujem a pritom sa rozvíjam bez nátlaku v tom, čo ma zaujíma, ale aj v tom, čo mi pedagóg ukáže.

Domáce úlohy, ako sú v klasickej škole, nemávam, iba ak ma práca zaujala a chcem si ju sám dokončiť alebo doma na niečom novom pracovať.

Princíp spolupráce

Na začiatku školského roka si sami určíme pravidlá, tzv. dohody, aby sa nám spolu dobre pracovalo a denne ich dodržiavame. 

Pracujem spolu s kamarátmi na skupinových projektoch a rozvíjame sociálne zručnosti a kompetencie.

Učím sa vychádzať so všetkými, presadzovať svoj názor v kolektíve, ale i počúvať a akceptovať ich návrhy bez posudzovania a hodnotenia. 

Moji rodičia sú v kontakte s pedagógom, pravidelne sa stretávajú a sú usmerňovaní, ako ma môžu doma ďalej motivovať bez nátlaku.

71948007_3059638177442000_87290554460751
Family%20school%20Maria%20Theresia%20(11

Rodinná atmosféra

Poznám každého pedagóga, každého žiaka a oni poznajú mňa. S každým sa môžem porozprávať, vôbec nevadí, ak chodí do inej triedy. Kľudne zaklopem na dvere aj pani riaditeľke, aby som jej venoval výkres, ktorý som pre ňu nakreslil, lebo viem, že ju poteší. 

Viem i to, že kohokoľvek môžem požiadať o radu. S láskou mi pomôžu, pretože tu nikto nie je nadriadený alebo podriadený. Všetci si tykáme a vytvárame rovnocenné vzťahy. Moja škola je moja druhá rodina. Som tu šťastný a v bezpečí.

Individuálny prístup

Som v triede, kde mám najviac 12 spolužiakov. Pedagóg má priestor sa mi individuálne venovať. Pracujem na samostatnom projekte alebo sa venujem oblasti, ktorá ma najviac zaujíma a snažím sa ju preskúmať do hĺbky. 

Rastiem v súlade so svojím nadaním a danosťami.

Kristy.jpg
131520540_2863199167337556_7598682519536

princíp sebahodnotenia a zdravého sebavedomia

Výsledok mojej práce si sám slovne ohodnotím, pedagóg pozorne počúva a cielene kladie otázky. Nie som porovnávaný s inými, ale sám so sebou. Viem, že každý z nás je iný a každý má vlastné tempo učenia a rozvoja. 

Nezažívam stres zo zlyhania a už večer sa opäť teším do školy.

bottom of page