top of page

C1 – mobilita krátke školiace stretnutie Rumunsko – Craiova; 24. - 30. november 2019

Na prvú mobilitu boli vyslaní piati zamestnanci školy, ktorí vlakom celý deň cestovali z Budapešti do doposiaľ neznámej destinácie – veľkolepého mesta Craiova, ktoré je municípium župy Dolj. Naším hostiteľom bola vo vianočne vyzdobenom mestečku škola koordinátora projektu: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Sf. Vasiel“. Rozľahlá špeciálna škola s internátom zabezpečila podnetné školenie, medzinárodnú konferenciu, kultúrny program a výmenu dobrej praxe na vysokej úrovni. Téma inklúzia, ktorá je centrálnou témou projektu je pre každú modernú európsku školu v zábere a preto sme sa všetkých šesť partnerov z chuti pustili do práce a mali sme možnosť porovnať – kde na ceste k inklúzii sa jednotlivá škola a krajina nachádza.

logosbeneficaireserasmusleft_en_edited.j
bottom of page