top of page

C2 – mobilita krátke školiace stretnutie Taliansko – Bagheria; 17. - 21. február 2020

Italy-3.jpg

Témou školiaceho týždňa na ostrove Sicília boli špeciálne potreby žiakov. Jednotlivé prístupy sme si mohli porovnať v rámci partnerského stretnutia šiestich krajín. Keďže Taliansko je krajinou, ktorá implementuje inklúziu od roku 1979, bolo podnetné vidieť jej prax priamo v triedach počas študijnej návštevy dvoch budov školy.

Načasovanie mobility bolo skvelé aj v tom, že už o týždeň neskôr by sme sa do školských inštitúcií neboli dostali – pre opatrenia talianskej vlády v súvislosti s Covid 19 a všetci sme sa vrátili zdraví a predstihli sme povinnú štátnu karanténu.

logosbeneficaireserasmusleft_en_edited.j
bottom of page