top of page

"Neexistuje geniálne dieťa, iba rozvité."

Mária Montessori

D75_1830_final_edited.jpg

Milí návštevníci našej stránky!

Dovoľte mi podeliť sa s Vami o časť môjho životného príbehu, ktorý vyústil do založenia nového typu materských a základných škôl so sídlom v Banskej Bystrici a Bernolákove. Začal narodením môjho prvého syna, čistého jednotkára. Pokračoval hyperaktívnym druhorodeným synom a treťorodenou, sociálne veľmi zdatnou dcérkou. Každé dieťa bolo iné, každé malo svoje špecifické potreby a každé ma rozvíjalo iným spôsobom. Som v prvom rade matka, až potom to všetko ostatné, tak nepodstatné, ak Vaše dieťa stráda. A tak len vďaka nim som sa prihlásila na ďalšiu vysokú školu a pustila sa popri tom aj do štúdia alternatívnych spôsobov vzdelávania.

Na základe ich niekoľkoročného porovnávania som sa rozhodla pre smer Montessori. Nepotláča vnútornú motiváciu dieťaťa k učeniu a jej cieľom je zrelá rozvitá osobnosť, ktorá pozná seba a svet. Montessori rozvitá osobnosť nedopustí, aby bola vojna, hlad, zdevastovaná príroda. Nie je ľahostajná k celosvetovým problémom a hľadá mierové riešenia. Má tie najvyššie morálne princípy a podľa nich žije. Metodika Márie Montessori je dokonale prepracovaná a práve preto nachádza stopercentné uplatnenie v sieti našich materských škôl.

A čo Vaše dieťa čaká na našich základných školách?

Sú to najmä prvky Montessori, ktoré sú navyše obohatené o nástroje vysokoefektívneho učenia, pozitívnej psychológie, lesnej pedagogiky, fínskeho modelu integrálnych tém a zážitkovej formy vzdelávania. Dieťa, ktoré bude v deviatom ročníku vychádzať z brán našich škôl, by malo vedieť jednoznačne definovať, čo je jeho cesta, na čo má nadanie, čo ho zaujíma, v čom chce pokračovať. Nech si vyberie akýkoľvek smer, je dôležité, aby nachádzalo seba a bolo v živote šťastné a úspešné. Nie mať iba čisto akademické vedomosti a byť zo všetkého priemerné a zničiť tak svoju výnimočnosť. Dôležité je prirodzeným spôsobom objaviť to, v čom je nadpriemerné, a to rozvíjať. Lebo tam je jeho cesta.

Pre mňa ako matku bolo vždy to najpodstatnejšie, aby moje deti napredovali v láskyplnom prostredí bez zbytočného stresu, posudzovania, odsudzovania a nezáživného memorovania. Aby škola bola miestom radosti z objavovania nového a vzájomný vzťah s pedagógom bol napĺňajúci a osobný.  Už desať rokov familiárnejší názov našich škôl znie: RODINNÁ ŠKOLA. A keď si spomeniem na naše začiatky, presne tak sme začínali ... ako RODINA, s piatimi deťmi v Banskej Bystrici a so šiestimi deťmi v Bernolákove. A presne tak chcem, aby to zostalo. Menšie triedy, kde sa všetci navzájom poznáme a spoznávame.

Sme na ceste a konáme najlepšie, ako vieme a vládzeme. S najlepším vedomím a svedomím pre naše deti.

S úctou ku genialite Márie Montessori a  hlbokou láskou k našim deťom,

 

Janka Leitnerová

Erik leitner

zakladatelia

bottom of page