top of page

KĽÚČ K DOMÁCEMU VZDELÁVANIU

 

Vzdelávanie v digitálnom priestore nečakane za posledný rok prinieslo dramatické zmeny
do vzdelávacieho systému na celom svete. Školský rok 2020/2021 bol naozaj neľahký a preto sme sa
v Rodinnej škole rozhodli Vám uľahčiť a spríjemniť ten nasledujúci.

1.

ONLINE VZDELÁVANIE

Do nášho online vyučovania môžete svojho školáka prihlásiť nech ste kdekoľvek.

 • Online vyučovanie bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných pedagógov a podľa oficiálneho štátneho vzdelávacieho programu

 • Štruktúra vyučovania je rozdelená na dve jednotlivé časti a síce 20 minút aktívnej prezentácie vybraného učiva a 20 minút samostatné empirické bádanie.

 • Celé vzdelávanie bude prebiehať prierezovou formou, teda rozoberaním jednej vybranej témy
  z pohľadu jednotlivých vyučovacích predmetov.

2.

VZDELÁVACIE VIDEÁ

V rámci projektu Kľúč k domácemu vzdelávaniu Vám bude k dispozícii množstvo vzdelávacích videí ako šikovný pomocník k vyučovaniu a podporný materiál ku všetkým prebratým témam.

 • Všetky Offline vzdelávacie videá sú spracované s motivačným charakterom natočené
  zábavno-zážitkovou formou pre jednoduchšie pochopenie a zapamätanie učiva.

 • Ide o doplnkový materiál dostupný kedykoľvek a kdekoľvek, podporný vzdelávací materiál k už prebratým vyučovacím témam vytvorený prierezovou formou so zameraním na jednu tému očami rôznych vyučovacích predmetov.

DOUČOVANIE

3.

 • Online vyučovanie je náročným vzdelávacím procesom najmä na udržanie pozornosti vášho domáceho žiačika, s čím sa môžu spájať väčšie si menšie nejasnosti v preberanej téme.

 • Sústredenosť žiaka je čoraz náročnejšie udržať aj za normálnych podmienok a momentálna situácia vo vzdelávaní je preto o to komplikovanejšia.

 • Pedagógovia v našej Rodinnej škole sú však ako členovia vašej rodiny a sú tu ochotne pre vaše deti nech ste kdekoľvek.

 • Doučovanie v ktorejkoľvek téme z uhlov pohľadu všetkých predmetov je vám preto k dispozícii kedykoľvek.

KNIHA PLÁNOV

4.
 • Pre vaše vyučovacie plány tu máme jednoduchú pomôcku na zorientovanie sa v prepojení a nadväznosti na všetky témy vyučovanie - Pojmové mapy.

 • Vytvorené pojmové mapy sú jedinečné pre každý vyučovací predmet.

 • Všetky sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

5.

METODICKÉ VIDEÁ

 • Vieme, že aktuálna situácia v rámci online domáceho vzdelávania nie je náročná len pre vaše deti, ale aj pre vás, ich domácich učiteľov.

 • Práve preto sme vytvorili šikovného parťáka aj pre vás, ktorí svoje deti vzdelávate v domácom prostredí.

 • Všetky naše metodické videá vám budú šikovnými pomocníkmi za akýchkoľvek okolností.

bottom of page