top of page

OZ Guľôčka - medzinárodný projekt Save the Nature

V dňoch 25. augusta 2020 - 31. augusta 2020 naše združenie zrealizovalo projekt financovaný z
programu Erasmus+ - výmena mládeže - „Zachráňte prírodu - Save the Nature“.


Išlo o trojstrannú mládežnícku výmenu s 36 účastníkmi a vedúcimi z bulharskej organizácie
„Ecoworld Rhodopes“, a Asociácie - Dohoda generácií – z Poľska.


Mladí ľudia spoločne spoznávali prírodu poľských Tatier v okolí Zakopaného a na Morskom oku.

SavetheNature_15.jpg

Pripravili aktivity, ktoré ukázali verejnosti, prečo je dôležité myslieť na ochranu prírody, aby jej
krásy mohli obdivovať aj ďalšie generácie.


Pripravili postery, brožúrku a fotodokumentáciu, ktoré im a aj širokej verejnosti pripomenie
myšlienky ochrany krajiny, vzájomnej spolupráce a poznania mladých ľudí spolu s tradíciami
krajín partnerov – Poľska, Bulharska a Slovenska.


Celý projekt prebiehal v anglickom jazyku s využitím metód neformálneho vzdelávania
(tematické sedenia, integračné hry, diskusie, výmena skúseností, terénna hra, predstavenie,
stretnutia s odborníkmi, hodnotenia, úvahy, národné večery

Viac tu: https://ozgulocka.webnode.sk/projekty/save-the-nature/# 

 
SavetheNature_22.jpg
logosbeneficaireserasmusleft_en_edited.j
bottom of page