top of page

Vzdelávací konzorčný projekt 2019-1-SK01-KA101-060357

Medzinárodný rozvoj našich pedagógov v období 2019 – 2022 bol realizovaný s podporou programu
Erasmus Plus. Zriaďovateľ Kreatívne centrum implementoval medzinárodné školenia pre
zamestnancov Súkromnej základne školy a Súkromná materská škola, Lazovná 6, Banská Bystrica;
Súkromná materská škola, Napájadla 2768/18, 040 01 Košice.

Tri inštitúcie sa spoločne mohli zúčastniť na jedenástich medzinárodných školení v Taliansku (v meste Alghero), kde získali vedomosti a zručnosti v nasledovných okruhoch:

  • Riaditeľský refresher

  • Komunikácia s rodičmi

  • Kreatívne terapeutické prístupy vo vzdelávaní

  • Tvorba inkluzívnej triedy

  • Vzdelávanie žiakov s dyslexiou

  • Vzdelávanie žiakov metodológiou CLIL

  • Prevencia šikany

  • Vzdelávanie a inklúzia žiakov s poruchami správania

bottom of page